ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΑ,ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
1841.— Οι Σφακιανοί κηρύσσουν έν Άσκύφω επανάστασιν κατά τής Τουρκίας. «Υψώσαμεν ήδη πρώτοι τήν σημαίαν μας, καθώς καί εις άλλας επαναστάσεις καί χαιρετίζομεν αυτήν», τονίζουν είς τήν σχετικήν προκήρυξίν των. ‘Η καταρτισθείσα «πρόσκαιρος κυβέρνησις» τής «Κρητών πολιτείας» περιελάμβανε τούς Α. Χαιρέτην, πρόεδρον, Ρ. Βουρδουμπάν, Α. Κονταξάκην και Μ. Μπιτσάκην. Στρατάρχης ωρίσθη ό Πωλογεωργάκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου