ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΑ,ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ.ΥΨΩΣΗ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΟΥ ΦΙΡΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΓΙΑΛΕ


1897.— Οι κατέχοντες το Ακρωτήρι Κρήτες επαναστάται υψώνουν τήν ελληνικήν σημαίαν είς τήν θέσιν «Προφήτης Ηλίας» τα ευρισκόμενα πέριξ τού Ακρωτηρίου τουρκικά στρατεύματα αρχίζουν νά βάλλουν καταιγιστικώς. Ολίγον βραδύτερον, ό λόγω αρχαιότητας αρχηγός τών ναυλοχούντων είς τόνΑυστρίας, Γερμανίας, Ρωσίας, Αγγλίας, Γαλλίας καί Ιταλίας λιμένα τής Σούδας ξένων πολεμικών: Ιταλός ναύαρχος Κανεβάρο, δίδει το σύνθημα τού γενικού βομβαρδισμού, όστις εκτελείται δι’ εκατόν οβίδων βαρέος πυροβολικού. Μία οβίς, ρωσική πιθανόν, εθρυμμάτισε τόν ιστόν τής σημαίας καί την κατέρριψε. Ο έκ Χαλέπας Σπ. Καγιαλές ήρπασε τότε ταύτην καί τήν ανεπέτασεν έκ νέου, προτάσσων ώς κοντόν τό σώμα του. Τά πληρώματα τών ευρισκομένων είς τόν λιμένα ελληνικών τορπιλλοβόλων εξέσπασαν αμέσως είς ουρανομήκεις ζητωκραυγάς, έν ή μουσική τού θωρηκτού «Ύδρα» επαιάνιζε τόν εθνικόν ύμνον. ‘Η υπέροχος αυτή αυταπάρνησις τού Κρητός πολεμιστού ηνάγκασε τόν Ίταλόν ναύαρχον νά διατάξη εσπευσμένως τήν διακοπήν τού ανιέρου βομβαρδισμού. Τά αγγλικά πλοία, είς τήν περίπτωσιν αυτήν, εχρησιμοποίησαν «σράπνελ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου