ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΑ,ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.

Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

ΔΕΙΚΤΟΜΑΝΩΛΗΣ

Δεικτάκης Εμμανουήλ,(Καλυβιανή Κισσάμου) Συνταγματάρχης του Ελληνικού Στρατού που θυσίασε την περιουσία και τη ζωή του για την ένωση της Ελλάδας με την Κρήτη. Ο παλιός αγωνιστής του 1821, που πρωτοστάτησε στο κίνημα, συνέφερε οικονομικά, και κατάφερε μαζί με άλλους πατριώτες να γίνει η Επανάσταση και να επιτευχθεί η Ένωση .Εκεί στα Κρητικά,(Πειραιάς) που είχαν αρχίσει ήδη να δημιουργούνται, βρισκόταν το σπίτι του ΚρητικούΕμμανουήλ Δεικτάκη το οποίο είχε διαθέσει για δημαρχείο.Ο Δεικτάκης είχε εκλεγεί πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά με δήμαρχο τον Υδραίο Κυριάκο Σερφιώτη.

Για το τραγούδι-ρίμα του Δεικτομανώλη πατήστε εδώ.

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

ΡΩΜΑΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣΚΙΣΑΜΟΣ-ΚΥΔΩΝΙΑ-ΚΑΝΤΑΝΟΣ-ΛΑΠΠΑΟ χάρτης του πόιτινγκερ ή peutingerianós τραπέζι είναι αρχαίος χάρτης του οδικού δικτύου της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο χάρτης έχει κατασκευαστεί από 11 τμήματα περγαμηνής.....
Ο χάρτης του πόιτινγκερ είναι ο μόνος γνωστός επιζών χάρτη της ρωμαϊκής cursus publicus, το κρατικό οδικού δικτύου. Ο ίδιος χάρτης δημιουργήθηκε από έναν μοναχό στη Γαλλία το 1265. Είναι μια περγαμηνή πάπυρο, συναρμολογούμενος  από έντεκα τμήματα.
Είναι ένας  πολύ σχηματικός χάρτη, που σχεδιάστηκε για να δώσει μια πρακτική επισκόπηση του οδικού δικτύου, σε αντίθεση με μια ακριβή γεωγραφική αναπαράσταση του χώρου.
Στην αποτύπωση του διακρίνεται το οδικό δίκτυο της Κρήτης και η ένωση των πόλεων μεταξύ τουςΤρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΜΑΡΙΑΝΟΣ-ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ-ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ.ΑΘΗΝΑ 1930

1930...από αριστερά ο  Ρεθεμνιώτης λυράρης Αλέκος Καραβίτης από τα Ακτούντα Αγ.Βασιλείου με τους Κισσαμίτες Γιώργο Μαριάνo απο Δραπανιά Κισσάμου  και Σταύρο Μαυροδημητράκη  απο Μαρεδιανά Κισσάμου (λαούτο).
Εποχές  που ο Καραβίτης διδάχθηκε τα συρτά   από αυτούς και έκαναν τις πρώτες ηχογραφήσεις τους.

Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΙΣΣΑΜΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΔΙΗΓΗΣΗ

Aναμνήσεις Γυναικόπαιδου

Κατά το 1896 είδα να βαδίζει εις την προκυμαίαν του Πειραιώς ένα Κρητικόπουλο τριών πιθαμών, το οποίον ήτο ενδυμένο με δύο πήχεις ύφασμα. Ανυπόδητον και ξεσκούφωτον, εφόρει μόνον υποκάμισον και βράκαν, της οποίας το κάτω άκρον εσείετο ως ουρά πετειναριού. Το Κρητικόπουλον παρετήρει με περιέργειαν μεγάλην τα πάντα, τα πλοία εξ ενός, τα μαγαζειά εξ άλλου, τα σπίτια, τα οχήματα και τους ανθρώπους. Και εφαίνετο έκθαμβον από το πλήθος εκείνο των πρωτοφανών πραγμάτων και προσώπων.
Επλησίασα και το ήγγισα εις την κεφαλήν.
               - Πώς σε λένε; του είπα.
 Το παιδίον έστρεψε προς εμέ ανήσυχον τα μάτια του, δύο μαύρα μάτια γεμάτα φως.
               - Μανώλη, μου απήντησε.
               - Κι από ποιό μέρος της Κρήτης είσαι;
               - Από τον Ταράτσο.
Μου ήλθε μια ιδέα. Το είλκυσα εις το απέναντι μανάβικο και του είπα:
           - Θέλεις να σου δώσω ένα πράμμα;
Ο μικρός ούτε ναι είπεν, ούτε όχι, αλλ’επερίμενε να ίδη το πράγμα που θα του έδιδα.
            - Δόσε μου ένα κανατάκι, είπα προς τον μανάβην. Και αφού επλήρωσα έδωκα το κανάτι του μικρού Κρητικού.
            - Χαρίζεις μού το; μου είπε.
            - Χαρίζω σού το.
Η χαρά έλαμψεν εις το πρόσωπον του μικρού, ο οποίος έφυγε με το κανάτι και απομακρυνόμενος το παρετήρει και το εκαμάρωνεν ως πολύτιμον απόκτημα.
Εγώ εσταμάτησα προ του μανάβικου και παρετήρουν το παιδίον. Ο δε μανάβης αφού με παρετήρησε με απορίαν δια την δωρεάν μου, ήλθε πλησίον και είπε:
-          Είναι γυναικόπαιδο, το κακόμοιρο!
      Και έπειτα επρόσθεσε:
-          Τί τραβούν κι αυτοί οι Κρητικοί!
      Ήρχισε δε να μ’ ερωτά αν υπήρχεν ελπίς αυτήν την φοράν να τελειώσει το Κρητικό ζήτημα, για να τελειώσουν και τα βάσανα αυτών των ανθρώπων. Αλλά δεν του απήντησα.
      Η προσοχή μου όλη ήτο συγκεντρωμένη εις το παιδίον εκείνο, το οποίον εζωντάνευε μίαν μακρινήν μου ανάμνησιν. Και επανέβλεπα τον εαυτόν μου όπως ήτο, όταν προ τριάντα ετών ως γυναικόπαιδον και εγώ ευρέθηκα εις τον Πειραιά και επλανήθην έκθαμβος εις την προκυμαίαν εκείνην μ’ ένα κανάτι αιγινήτικον εις το χέρι.
      Θα ήμουν και εγώ τότε πέντε ετών. Αλλ’ ενθυμούμαι τας πρώτας ανησυχίας και τους φόβους της επαναστάσεως του 66. Ο πατέρας μου απουσίαζεν επί πολλάς ημέρας, εγύριζε δε κρυφά εις το Καστέλλι και εκοιμάτο σε ξένο σπίτι. Μόλις τον εβλέπαμε. Ήτο από τους συνωμότας και εφοβείτο μη συλληφθή.
       Έπειτα μίαν νύκτα μας επήρεν από το Καστέλλι και μας μετέφερεν όλην την οικογένειαν εις την δυτικήν παραλίαν, όπου με άλλα γυναικόπαιδα επεριμέναμεν πλοίον να έλθει να μας πάρει. Ο πατέρας μου πάλιν απουσίαζεν͘  ήτο εις την Συνέλευσιν και μόνον από καιρού εις καιρόν ήρχετο και μας έβλεπε.
       Δεν γνωρίζω πόσον καιρόν εκάμαμεν εις τα μέρη εκείνα, αλλά βεβαίως μήνες θα επέρασαν και αι τροφαί μας εξηντλούντο. Τότε ο πατέρας ευρήκε τον Μεσογειανόν Κρουβίδην και εσυμφώνησαν να του δώσει δέκα λίρες δια να μας περάση με το καΐκι του εις την Ελλάδα.
   Ήμεθα δέκα, παιδιά και γυναίκες, και το καΐκι του Κρουβίδη ήτο μια ελεεινή ψαρόβαρκα. Ο πατέρας τον είχε συμφωνήσει να μην πάρει άλλους. Αλλά αυτός, πλεονέκτης άνθρωπος, αφού μας παρέλαβεν από το Σφινάρι, έκαμε προσέγγισιν εις την Ακτήν και επήρε και άλλους γέρους και γυναίκες, μεταξύ των οποίων και έναν πληγωμένον εις το μάτι. Κατά τας οκτώ-εννιά είχαμε αφήσει την Κρήτην και κατά την αυγήν ευρισκόμεθα μεταξύ του ξερονήσου Ποντικού και των Αντικυθήρων. Ολίγον ακόμη και θα ήμεθα ασφαλείς. Αλλά όταν ήρχισε να διαφωτίζει, ο Κρουβίδης διέκρινε ένα πλοίον, το οποίον ήρχετο κατ’επάνω μας.
-          Χαθήκαμε, μας λέει. Είναι τούρκικο και θα μας πιάσει.
      Οι γυναίκες εξεφώνισαν και επεκαλούντο Χριστούς και Παναγίες και ο πληγωμένος που είχε επάνω του τριάντα λίρες, τις έρριξε στη θάλασσα για να μη τι πάρουν οι Τούρκοι.
-          Θέλετε να μας πιάσουν οι Τούρκοι; ηρώτησεν ο Κρουβίδης.
-          Καλλιά να μάσε φάει η μαύρη θάλασσα! απήντησε μία από τις γυναίκες.
       Και αυτή ήταν η γενική γνώμη των γυναικών.
                -      Αι, ελάτε από παέ, είπεν ο πλοίαρχος μας και ήρχισε να μας τοποθετεί εις την μίαν πλευράν της βάρκας δια να την ανατρέψει ευκολότερα.
       Από την στιγμήν εκείνην διατηρώ μίαν φρικιαστικήν ανάμνησιν της θαλάσσης όπως την είδα ν’ απλώνεται μπροστά μου μαύρη πίσσα. Αλλά δεν είχα συνείδησιν σαφή του κινδύνου και εφοβούμουν με τους φόβους των άλλων.
        Οι άνδρες όμως ημπόδισαν τον Κρουβίδην να εκτελέσει το σχέδιόν του. Ήλπιζαν, φαίνεται, εις την θείαν επέμβασιν ή εις άλλο τι απροσδόκητον. Ίσως και επροτίμων να σφαγούν παρά να πνιγούν. Εν τω μεταξύ ο μαύρος όγκος του πλοίου όλο και επλησίαζε και τώρα εφαίνετο ογκωδέστερος εις την διαφάνειαν του όρθρου. Τότε μια κόρη ερρίφθη εις την θάλασσαν δια να μη πέσει εις τα χέρια των Τούρκων, αλλά οι άνδρες την ανέσυραν.
               -       Αφού δε θέτε να βουλιάξωμε, είπεν ο Κρουβίδης, τότε να ρίξετε στη θάλασσα όσα άρματα έχετε οι άντρες, γιατί αν βρουν οι Τούρκοι άρματα στο καΐκι θα μάσε δώσουνε άσκημο θάνατο. Χωρίς άρματα θα περάσωμε για απόλεμοι και μουτήδες.
        Οι άνδρες επείσθησαν και έρριψαν όσα όπλα είχαν στη θάλασσα. Αλλά ο πλοίαρχος μας είχεν άλλον σκοπόν. Ήθελε να φύγει και εφοβείτο μήπως τον εμποδίσουν ή τον σκοτώσουν οι άνδρες. Αφού λοιπόν τους έπεισε και έρριψαν κάτι παλιοπιστόλες και μαχαίρια που είχαν στη θάλασσα, εφούσκωσε δύο τουλούμια συνδεδεμένα και μ’ αυτά έπεσε στη θάλασσα. Και έγινεν άφαντος εις το σκότος. Εμείς δε απομείναμε εις το έλεος του Θεού. Και επειδή κανείς δεν ήξερε να κρατήσει τιμόνι, το καΐκι έμεινεν ακυβέρνητον.
       Ως τόσον το πλοίον ήρχετο κατ’ επάνω μας και τώρα ηκούετο ο θόρυβος των μηχανών του. Άραγε μας είχαν ιδή ή θα έπεφτεν επάνω μας ο φοβερός εκείνος όγκος να μας κάμει θρύψαλλα; Αλλά δεν ήτο προτιμότερον αυτό παρά να μας πιάσουν οι Τούρκοι;
        Αλλά δεν ήσαν Τούρκοι. Η απελπισία μας μετεβλήθη εις χαράν απερίγραπτη όταν ακούσαμε να μας φωνάζουν από το πλοίον ελληνικά:
-          Το νου σας! … Τραβηχθείτε λιγάκι να μη σας τρακάρει το βαπόρι.
        Είχε πια φωτίσει και διεκρίναμεν ανθρώπους με κασκέτα πάνω στο πλοίον. Σε λίγο βλέπομε και μια φελούκα να ’ρχεται. Το πλοίον ήτο ρώσικον και είχεν έλθει δια να πάρει τα γυναικόπαιδα, να τα σώσει από τους Τούρκους και την πείναν. Ήτο δε τω όντι γεμάτι από γυναίκες και παιδιά.
         Μας επήραν επάνω, μας επεριποιήθησαν πολύ οι Ρώσοι και το βράδυ εφθάσαμεν εις τον Πειραιά. Την άλλη μέρα εσυργιανούσα εις την παραλίαν έκθαμβος δι’ όσα έβλεπα, όπως το προσφυγόπουλο που είδα εις το ίδιο μέρος. Και δεν ελησμόνησα ακόμη την χαράν που μού έκαμεν ένας καλός άνθρωπος, μανάβης εις την προκυμαίαν, ο οποίος μου χάρισε ένα κανάτι αιγινήτικο.
         Εις τον Πειραιά εμείναμεν ολίγον καιρόν. Όταν δε μετά έτη επανήλθα μεγάλος, δεν ευρήκα τίποτε από την εικόνα που είχε διατηρήσει η παιδική μου μνήμη και η οποία ήτον ως ανάμνησις παλαιού ονείρου μισοσβησμένη.
         Και ο Κρουβίδης θα ρωτήσετε τι απέγινε; Δύο μέρες επάλευε με τη θάλασσα το θηρίον και κατόρθωσε να φθάσει εις την Ακτήν της Κισάμου μισοπεθαμένος. Ευρήκε δε τον πατέρα και του είπεν ότι μας έπιασε ένα Τούρκικο και ότι μόνον αυτός εσώθη ως εκ θαύματος. Ο πατέρας εύρε τρόπον να γράψει στα Χανιά, αλλά εις τα Χανιά δεν εγνώριζαν τίποτε για την τύχη μας. Είχε δε τελείως απελπισθεί και εθεώρει χαμένην όλην του την οικογένειαν, ότε, μετά ένα ή δύο μήνας, επληροφορήθη ότι είχαμε διασωθεί εις τον Πειραιά και ότι εμέναμε εις τας Αθήνας.
         Ο Κρουβίδης εξηκολούθησε τα ταξίδια του μεταξύ Κρήτης και Ελλάδος. Αλλά μια φορά επήγε και δεν εγύρισε. Εχάθη με καμιά εικοσαριά άτομα που είχε πάρει στο καΐκι του από τα Ρεθεμιώτικα. Τους είχαν πιάσει Τούρκοι και τους έσφαξαν͘  αλλ’  ίσως κι επνίγηκαν.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ.

 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ..Γεννήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 1963 στο χωριό Σπηλιά Κισσάμου στα Χανιά της Κρήτης. Γιος παπά, του πατέρα Ευάγγελου, που τον έχασε πριν από τρία χρόνια, και της πρεσβυτέρας Μαρίας. Ο πατέρας του ήταν ένα από πιο δραστήριους ανθρώπους της εκκλησίας στην Κρήτη. Είχε φτιάξει τουλάχιστον 15 εκκλησίες, ξενώνες απόρων, είχε ανακαινίσει ερημοκλήσια ξεχασμένα από τον Θεό, είχε μια πλούσια προσφορά στην τοπική κοινωνία αλλά και προσωπική ξεχωριστή σχέση με τη φύση. Ο Μανώλης έχει άλλα δύο αδέρφια, την Ολυμπία και τον Μιχάλη. Τέλειωσε το σχολείο στα Χανιά και αμέσως μετά άρχισε να σπουδάζει Ανάλυση και Προγραμματισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Αθήνα. Το 1982 μπήκε στη Σχολή Ενωμοταρχών και το 1986 στην Σχολή Υπαστυνόμων. Έκλεισε τα τριάντα στην αστυνομία και τα περισσότερα από τα μισά ασχολείται με τα ηλεκτρονικά εγκλήματα.

Υ.Γ.Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας  Αγών  του προηγούμενου αιώνα έλκει την καταγωγή του από την  καλόσειρη οικογένεια των Σκορδίληδων των Σφακίων.

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

ΣΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΕΝ ΕΤΗ 1888

 ΘΕΣΗ ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ(ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΗ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗΣ Η ΠΑΝΩ ΤΣΟΥΡΟΥΝΙΑΝΑ)..ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ  ΟΠΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΠΑΛΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΣΕΛΙΝΟ..ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΣΚΑΛΙΔΗ ΚΑΙ ΚΩΣΤΗ ΚΡΙΑΡΗ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Ο Κρητικός σφενδονήτης και η σφενδόνη εκ Φαλασάρνων


Ο Κρητικός σφενδονήτης στον πόλεμο – μία βαρυσήμαντη ανταλλαγή.
Οι μολύβδινες σφενδόνες που έχουν ανακαλυφθεί σε διάφορες θέσεις της Κρήτης έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την κατανόηση της φύσης του πολέμου στο νησί κατά την ύστερη κλασική και ελληνιστική περίοδο. Στην Κρήτη ενεπίγραφες μολύβδινες σφενδόνες έχουν βρεθεί σε εννέα θέσεις, ενώ μία ακόμη ενεπίγραφη σφενδόνη, κοπή των Φαλασαρνίων, ανακαλύφθηκε στο γειτονικό νησί των Αντικυθήρων.
Το κείμενο στις σφενδόνες είχε συλληφθεί και φτιαχτεί στο καλούπι ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του όπλου. Για αυτόν το λόγο αποτελεί θεμελιώδες τμήμα του σχεδιασμού του. Οι σφενδόνες που φέρουν κείμενο στην επιφάνειά τους μπορούν να μας διαφωτίσουν για θέματα στρατιωτικής δράσης, ηγεσίας και σχέσεων μεταξύ των πόλεων, ενώ εγείρουν παράλληλα ερωτήματα ως προς το επίπεδο αλφαβητισμού μεταξύ των στρατιωτών και οδηγούν σε μία συζήτηση γύρω από την ψυχολογική δύναμη μιας τέτοιας επικοινωνίας στον πόλεμο. Σκοπός της παρούσας δημοσίευσης είναι να παρουσιάσει το συνεχώς αυξανόμενο σύνολο των Κρητικών μολύβδινων σφενδονών στο ευρύτερο πλαίσιο τους, σε μία προσπάθεια να τονιστεί ο πρωταρχικός ρόλος και η σημασία της ενεπίγραφης αυτής μορφής επικοινωνίας και να αξιολογηθεί ο βαθμός σύγκλισης ή απόκλισης των Κρητών από τις στρατιωτικές πρακτικές της εποχής.

Νομίσματα Φαλάσαρνας

Νομίσματα Φαλάσαρνας. Στα Αντικύθηρα, τα 2/3 των περίπου 150 νομισμάτων που έχουν βρεθεί συνολικά προέρχονται από την πόλη της Φαλάσαρνας και ανήκουν κυρίως στον τύπο με το Φ στη μία όψη και το δελφίνι στην άλλη.

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΝΙΘΑΚΗΣ ..Οπλαρχηγός Κισσάμου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΝΙΘΑΚΗΣ..ΕΚ ΡΟΔΩΠΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Γενναιοτατος αγωνιστης κατα την Επαναστασιν του 1866-69.Σωματαρχης του οπλαρχηγου Ι.Κανιτσακη-Κανιτσου.Οπλαρχηγος με ιδιον σωμα και σημαιαν κατα την επαναστασιν του 1878 διαπρεψας εις τας μαχας Σταλου-Μοδιου και Πατελαριου .Απεθανεν εις Πειραια το 1904 εις ηλικιαν 75 ετων.Διεκρινετο δια την ακραν φιλοπατριαν του τον ανδρικον και σοβαρον χαρακτηρα του επι πλεον δε ητο φανατικωτατος και αδιαλακτος κατα παντος Τουρκικου.

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

ΛΗΣΤΑΡΧΟΙ ΒΕΛΑΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΗΣ

28-8 -1908
Πεπραγμένα των λήσταρχων Βέλανου και Παπαδομανώλη..Ο Βέλανος σκοτώθηκε σε ενέδρα χωροφυλάκων στο Ανατολικό Σέλινο.

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

ΕΝ ΚΙΣΣΑΜΩ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

1842 – 1885.Nikolas Books.
Άγαλμα Ρωμαίου αυτοκράτορα που βρέθηκε στα ερείπια αρχαίου θεατρου στην Κίσσαμο Χανίων.

Άγαλμα της θεάς Αθηνάς που βρέθηκε στην Κίσσαμο Χανίων.

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΩΝPolyrhenion, Κρήτη, ημίδραχμο. περίπου το 100 π.Χ.. Ντυμένη προτομή Αρτέμιδος Δίκτυννας που αντιμετωπίζει, ελαφρώς δεξιά, τόξο και φαρέτρα στον ώμο / Polyph NIWN Γυμνή Απόλλωνα στέκεται αριστερά, κρατώντας βέλος και τόξο. 

Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΙΔΗΣ..ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΤΟΠΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ(ΝΤΟΥΛΑΜΑ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΙΔΗΣ...ΕΛΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ  ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΙΒΕΝΙΚ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ 1906.ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΓΛΙΤΩΣΕ ΜΟΝΟ Ο  ΣΥΝΤΟΠΙΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜ.ΜΑΝΙΝΑΚΗΣ-ΚΑΛΑΘΑΙΝΕΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΗ  ΤΟ 1905  ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΚΚΙΩΤΗ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΚΑΙ ΜΕ ΟΜΑΔΑ 40 ΑΝΔΡΩΝ  ΕΔΡΑΣΑΝ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.
ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 1906  ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΙΒΕΝΙΚ ΣΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ  .
ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΣΥΝΤΟΠΙΤΕΣ ΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ,
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΦΑΚΗΣ .


Το σώμα του Σκαλίδη έδρασε στην περιοχή του Μοριχόβου, που ανήκει σήμερα στη FYROM και είναι η περιοχή βόρεια από τον Σκοπό και το Καϊμακτσαλάν. O Σκαλίδης υπήρξε εξαιρετικά γενναίος, παράτολμος, φιλότιμος αλλά και απείθαρχος, με αποτέλεσμα το Κέντρο Μοναστηρίου που ήταν υπεύθυνο για την περιοχή, να τον αποκηρύξει, μαζί με τον επίσης Κρητικό οπλαρχηγό Νικολούδη. Τότε ο Σκαλίδης έστειλε την παρακάτω επιστολή :

« Προς το Εθνικό Κέντρο Μοναστηρίου.
Κύριε Καλαμαρά, γαλονά, κολοκύθα, που μας δίνεις διαταγές από το γραφείο σου και το κρεβάτι σου και μας διώχνεις από του μπαμπά σου το τσιφλίκι το Μορίχοβο και μας αποκηρύπεις και επικηρύττεις. Έλαβα το έγγραφό σου. Θα λάβεις την απάντησή μου.

O στασιαστής Γ Σκαλίδης, οπλαρχηγός»

Να ποια ήταν η απάντηση του Σκαλίδη όπως την καταγράφει στα απομνημονεύματά του ο Ιωάννης Καραβίτης : «Κατέβηκε με το σώμα του στον κάμπο του Μοναστηρίου, που δεν είχε πατήσει ποτέ το πόδι του αντάρτης και σαν να πηγαίνανε σε γάμο με τη γκάιντα και χορεύοντας, πήραν σβάρνα τα χωριά ζητώντας από τους κομιτατζήδες να βγούνε να πολεμήσουνε. Τα πατριαρχικά χωριά αναθαρρήσανε και πήγαιναν στη Μητρόπολη και ζητούσαν να επιστρέφουν και πάλι στο Πατριαρχείο. Οι εξαρχικοί πάλι ζητούσαν από τους Τούρκους προστασία. Όταν το προξενείο είδε την απήχηση που είχε η δράση του σώματος, έστειλε επιστολή και ανακαλούσε την αποκήρυξη και έλεγε στον Σκαλίδη να τραβηχτεί στα βουνά του Μοριχόβου, γιατί οι Τούρκοι εξαγριώθηκαν με το τόλμημά του και ετοίμαζαν μεγάλη επιχείρηση εναντίον του. O Νικολούδης θεώρησε την αλλαγή στάσης του κέντρου επαρκή και συμμορφώθηκε, αλλά ο Σκαλίδης δεν ήθελε να ακούσει πλέον τίποτα και επέμενε να στείλει στο κέντρο την απάντηση που υποσχέθηκε. Ζήτησε από τους άντρες του να φύγουν όσοι θέλουν με τον Νικολούδη στα βουνά αλλά κανείς δεν δέχθηκε να φύγει.»
Στις 23 Μαρτίου του 1906, το σώμα συγκρούσθηκε με δύναμη 250 Τούρκων και πολέμησαν μέχρις εσχάτων στην τοποθεσία Κράπα του χωριού 'Ιβενι (17 χιλιόμετρα βόρεια του χωριού Σκοπός) και έπεσαν για τη Μακεδονία μας, ο Γεώργιος Σκαλίδης και οι 15 από τους 16 άνδρες του, ενώ ένας τραυματισμένος πιάστηκε ζωντανός από τους Τούρκους. Τα παλικάρια του Σκαλίδη που έπεσαν πολεμώντας για τη Μακεδονία μας ήταν:
7 Μακεδόνες: Γιοβάν Κορμούζης, Τράικος Σοβίτσε, Νικόλαος Καρανικόλας, Στόικο Μήτρε, Γεώργιος Χρήστου, Στόιαν Ζλάτε Δημήτριος Τσίτσιρας,
4 Κρητικοί: Αντώνιος Μπουντουράκης, Μιχαήλ Χατζηδάκης, Κωνσταντίνος Κροκίδης, Γεώργιος Σαραφάκης,
3 από την Ελεύθερη Ελλάδα: Ιωάννης Ντέμπαρης, Βασίλειος Κωστόπουλος, Δημήτριος Μανδώρος και
1 Μικρασιάτης, ο 18χρονος Κιουταχειώτης Ιωάννης Ιωαννίδης .


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΑΛΙΔΗ Γ. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.