ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΑ,ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1821.—Οι Κρήτες επαναστάται τού Ρεθύμνου, υπό τούς Ρούσσον Βουρδουμπάν, Β. Κουρμούλην, Γ. Τσουδερόν, Πωλογεωργάκην καί ‘Αντ. Μεληδόνην, επιτίθενται παρά τόν άγιον Ίωάννην κατά τών περιφήμων διά τήν θηριωδίαν των Άμπαδιωτών Τούρκων, φονεύουν πολλούς έξ αυτών καί κυριεύουν δύο σημαίας καί πολλά ζώα μέ όπλα καί πολεμεφόδια.
Εις την θέσιν Ζουρίδι Ρεθύμνου Κρήτης γίνεται μάχη μεταξύ Ελλήνων υπό τους Δεληγιαννάκη, Μανουσέλη, Κωστόπουλον, Δρουλίσκαν και Ρουστικιανόν και Τούρκων. Την μάχην εκέρδισαν οι Έλληνες.
Εις την θέσιν Άγιος Ιωάννης Κρήτης γίνεται μάχη μεταξύ Ελλήνων υπό τους Χάλη, Κουρμούλην, Τσουδερόν, Βουρδουμπά, Πολογεωργάκην, Μελιδόνη και Τούρκων. Την μάχην εκέρδισαν οι Έλληνες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου