ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΑ,ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1821.—Οι Κρήτες υπό τούς Ίωάν. Χάλην, Ι. Παπαδογεωργάκην, Παπαδανδρέαν, Μουτσογιάννην, Σήφακαν, Δασκαλάκην, Παναγιώτου καί Βαρδουλομανούσον επιπίπτουν μέ τάς κραυγάς «Φωθιά στούς εχθρούς τών ανθρώπων καί τού Θεού» Καί μέ υψωμένην σημαίαν φέρουσαν τόν δικέφαλον βυζαντινόν αετόν, εναντίον τών έκ τών Χανίων εξορμησάντων Τούρκων καί τούς αναγκάζουν νά κλεισθούν είς τό χωρίον Λούλο τών Κεραμειών, όπου, έπειτα από ολοήμερον μάχην, φονεύουν πολλούς έξ αυτών καί κυριεύουν άφθονον πολεμικόν υλικόν. Οι Τούρκοι, επιστρέφοντες κατησχυμένοι είς τά Χανιά διέδωσαν, διά νά δικαιολογήσουν τήν ήτταν των, ότι ευρήκαν δήθεν όλα τά βουνά κατειλημμένα από Μανιάτας καί Ρώσους. Έπειτα από τήν μάχην τού Λούλου, ή επανάστασις εξηπλώθη είς ολόκληρον τήν Κρήτην.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου