ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΑ,ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.

Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1822.— Εις τα Τσiκαλαριά Κρήτης έγινε μάχη μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Την μάχην εκέρδισαν οι Τούρκοι.
1878.—Οι Κρήτες επαναστάται τής επαρχίας Άποκορώνου αποκρούουν, έπειτα από σκληράν μάχην, πού είχεν αρχίσει από τής προηγουμένης καί ποτρετάθη επί 30ωρον, τούς Τούρκους, οίτινες είχον επιτεθή κατά τών χωρίων Άρμένοι καί Τσιβαρά καί προκαλούν είς αυτούς μεγάλας απωλείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου