ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΑ,ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1824.— Στην Σούδαν Κρήτης ο Ελληνικός στόλος εναυμάχησε με τον Τουρκικόν άνευ ουσιωδών αποτελεσμάτων.
1941.—ΟΙ Γερμανοί, έπειτα από σκληράς καί πολυημέρους μάχας, εισέρχονται είς τήν Κάνδανον (Κρήτη), φονεύουν τούς εναπομείναντας εντός αυτής ηρωϊκούς υπερασπιστάς της καί ανασκάπτουν τό χωρίον έκ θεμελίων. Είς ανάμνησιν τής θηριωδίας των έστησαν κατόπιν πινακίδα μέ τήν επιγραφήν: « Εδώ ήτο ή Κάνδανος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου