ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΑ,ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.

Τρίτη, 6 Απριλίου 2010

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1841.—Οι οπλιτάρχαι και αντιπρόσωποι των επαρχιών Σελίνου, Κυδωνίας, Κισσάμου, Άποκορώνου, Ρεθύμνης, αγίου Βασιλείου, ‘Αμαρίου καί Μυλοποτάμου συνελθόντες είς Βαφέ, ωρκίσθησαν σύμπραξιν μέ τούς Σφακιανούς είς τόν ιερόν υπέρ πατρίδος αγώνα. Ο αρχηγός τής είς Σούδαν ναυλοχούσης αγγλικής μοίρας ναύαρχος Στιούαρτ υπεδέχθη επιτροπήν τούτων μετά τιμητικών κανονιοβολισμών, ενώ ταυτοχρόνως είχε διατάξει μεγάλον σημαιοστολισμόν όλων τών πλοίων του καί υπέδειξεν είς τούς προσελθόντας νά ζητήσουν τήν ίδρυσιν ηγεμονίας, υπό τήν προστασίαν τής Αγγλίας. Αλλ’ ούτοι απήντησαν: «Δέν θέλομεν ούτε Άγγλους, ούτε ηγεμονίαν. Θέλομεν τήν ένωσιν τής πατρίδας μας, μετά τής ελευθέρας Έλλάδος. Διά τούτο καί εχύσαμεν ποταμούς αιμάτων». ‘Έκτοτε ή ‘Αγγλία εστράφη κατά τών ενωτικών προσπαθειών τού Κρητικού λαού.
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΧΑΙΡΕΤΗ.Γιά περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου