ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΑ,ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.

Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1828.— Απέθανεν ό φιλέλλην Άγγλος πλοίαρχος Άστιγξ όστις από τού 1822 είχε κατέλθει είς Ελλάδα καί έδρασε επιτυχώς είς Κρήτην, Ώρωπόν, Παγασητικόν κόλπον κλπ. Από τού 1826 ήτο κυβερνήτης τής ατμοκινήτου «Καρτερίας», διά ή κατασκευήν τής οποίας διέθεσεν έξ ιδίων 5.000 λίρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου