ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΑ,ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1867.— Μάχη τής Κράπης.— 15.000 Τούρκοι υπό τούς πασσάδες Ομέρ καί Μεχμέτ επιτίθενται κατά τών είς τά στενά τού Καλλικράτη καί τής Κράπης Κρητών επαναστατών, άλλ’ αποκρούονται καί τρέπονται είς φυγήν μέ μεγάλας απωλείας.
1941.—Ο βασιλεύς Γεώργιος Β’ καί ή κυβέρνησις εγκαταλείπουν τάς ‘Αθήνας καί μεταβαίνουν είς Κρήτην πρός συνέχισιν τού αγώνος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου