ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΑ,ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1822.—Ο Κρητικός ήρως Γεώργιος Δεληγιαννάκης, όστις μετά τήν έναρξιν τού Αγώνος είς τήν ηπειρωτικήν ‘Ελλάδα, είχεν υψώσει μετ’ άλλων οπλαρχηγών τήν σημαίαν τής Έπαναστάσεως καί είς τήν Κρήτην, εξοντώνει τούς εις τό Αρκάδι εγκεκλεισμένους Τούρκους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου