ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΑ,ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1667.—Πλοιάρια, μεταφέροντα ενόπλους Μανιάτας., εισχωρούν μεταξύ τού πολιορκούντος τήν Κρήτην τουρκικού στόλου υπό τόν Αχμέτ Κιοπρουλή πασσάν καί πυρπολούν πολλά από τά σκάφη του.. Ο Κιοπρουλής, διά νά τούς τιμωρήση, έστειλεν είς τά παράλια τής Μάνης μέ ισχυράν δύναμιν τόν περίφημον πειρατήν καί έκ τών καλυτέρων ναυτικών τής Τουρκίας Χασάν-Μπαμπάν, όστις, υψώσας λευκήν σημαίαν, επρότεινεν είς τούς Μανιάτας αμνηστίαν επί τή παραδόσει ομήρων. Ούτοι, όμως, τού απήντησαν μέ χάλαζαν σφαιρών. Ο Χασάν-Μπαμπάς διέταξε τότε νά γίνουν αί απαραίτητοι προετοιμασίαι πρός απόβασιν. Αλλά μερικοί τολμηροί νέοι, ριφθέντες τήν νύκτα είς τήν θάλασσαν, έκοψαν τούς κάβους τών πλοίων του. Οι άλλοι Μανιάται, καραδοκούντες επί λέμβων, επετέθησαν τότε κατά τών φερομένων τήδε κακείσε τουρκικών σκαφών καί τά εκυρίευσαν ή τά κατεβύθισαν. Εκ τού στόλου τού Χασάν-Μπαμπά εσώθη μόνον ή ναυαρχίς του, διά τής οποίας επέστρεψε κατησχυμένος είς Κρήτην.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου