ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΑ,ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.

Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1866.—Ή συνελθούσα εις τα Σφακιά γενική Επαναστατική Συνέλευσις τού Κρητικού Λαού κηρύσσει τήν ένωσιν τής Κρήτης μετά τής Ελλάδος «υπό τό σκήπτρον τής Α.Μ. τού Βασιλέως Γεωργίου τού Α’». Η πραγματοποίησις τής ενώσεως ανετίθετο διά τού υπογραφέντος ψηφίσματος «είς τήν πίστιν καί ανδρείαν τού γενναίου λαού τής Κρήτης, είς τήν κραταιάν μεσολάβησιν τών προστατίδων εγγυητριών Μ. Δυνάμεων καί είς τήν παντοδυναμίαν τού Υψίστου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου