ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΑ,ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΣΚΑΛΙΔΗ

 «Οι υποφαινόμενοι εν Ελλάδι πρόσφυγες οπλαρχηγοί, πληρεξούσιοι και λοιποί πρόκριτοι Κρήτες, έχοντες υπ’ όψη ότι η εν Τεργέστη εκδιδομένη εφημερίς «Νέα Ημέρα» κατά την τελευταίαν οδυνηροτάτην πασών δοκιμασίαν την εις την εαυτής τύχην εγκαταλείψεως της Κρήτης, ακολουθούσα εθνικήν πολιτικήν, μετά φιλοπατρίας και παρρησίας ευτόλμου ανέλαβε τον ευγενή αγώνα της υποστηρίξεως των Κρητικών δικαίων και της προς τους ελεύθερους αδελφούς Έλληνας υπομνήσεων των πολλαπλών αυτών υποχρεώσεων και καθηκόντων προς τους τα πάντα μέχρι τούδε θυσιάσαντας Κρήτας εις τον βωμόν της ιδέας της Εθνικής ενότητος, διερμηνεύοντες το φρόνημα και των ............ συμπατριωτών ημών εκφραζόμενον προς την σύνταξιν της εν λόγω εφημερίδος την βαθείαν ευγνωμοσύνην του Κρητικού λαού δια τας πολυτίμους ταύτας υπηρεσίας και παρακαλώ μετ' αυτήν όπως κι εν τω μέλλοντι μετά του αυτού ζήλου συνεχίση το ευγενές έργον.
Εν Αθήναις τη 26 Απριλίου 1890
Οι οπλαρχηγοί πληρεξούσιοι και λοιποί πρόκριτοι Κρήτες
Ξεχωρίζουν τα ονόματα: Ν. Χριστοδουλής( Χριστοδουλάκης ; 
), Μ. Μυλογιαννάκης, Εμμ. Βαρδίδης, Α. Καβρός , Μανούσος Σγούρος, Ιωσήφ Σκορδίλης, F  ( Γ; )Κορκίδης, Λ. Ι. Νικολαΐδης, Γ. Λεοντάκης( Λεουνάκης ; ) Παπαδάκης ; , Α. Σκαλίδης»
 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΣΚΑΛΙΔΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου