ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΑ,ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

ΑΡΠΑΓΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙ ΣΤΡΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΖΗΜΙΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ

Η εργασία προς αναγραφήν των ζημιών, καταστροφών, κλοπών, παρανόμων ανασκαφών και διαρπαγών αρχαιοτήτων ήρχισε καθ’ υπουργικήν απόφασιν και διαταγήν της 15 Φεβρουαρίου 1943. Το μέγιστον έργον εξετέλεσαν οι κ.κ Χ.Καρούζος και Μ. Καλλιγάς

Αθήναι τη 20 Ιουλίου 1946

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

ΔΙΑΡΠΑΓΕΝΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Κατά την διενέργειαν στρατιωτικών έργων πολλάκις ανευρίσκοντο αρχαιότητες αίτινες δεν παρεδίδοντο εις την ημετέραν υπηρεσίαν»

Οι Γερμανοί αφήρεσαν την 31 Ιουλίου και την 21 Νοεμβρίου 1943 εκ της εκεί αρχαιολογικής συλλογής τα κάτωθι :

· Γλυπτά : 2,9,33,34 ( το όλον 4 )

· Πήλινα : 1,4,5,6,8,9,10,16,23,26,34,35,37,39,48,50,51,52,54,55,57,63 (το όλον 22)

· Μετάλλινα : 5,7,13,15,16,17,25,30 ( το όλον 8)

· Υάλινα : 20 ( το όλον 1)

· Νομίσματα : 1-80

(περιγραφή τινών εκ των ως ανω ).

· Γλυπτά :

1) Κεφαλή γυναικός μετά μέρους του λαιμού 4ου-3ου π.Χ αιώνος

2) Τμήμα αναγλύφου αναθηματικού μετά παραστάσεως κορμού γυναικός . πιθανώς ανάγλυφον Αφροδίτης ελληνικών χρόνων .

· Πήλινα :

1) Ψευδόστομος μυκηναΪκός αμφορεύς .

2) Αμφικύπελλον δέπας μετά στρογγυλής βάσεως .

3) Αμφικύπελλον δέπας μετά στρογγυλής βάσεως .

4) Μακρόλαιμον άωτον σφαιρικόν αγγείον .

5) Μελαμβαφές ληκύθιον

6) Άωτον αγγείον άνευ διακοσμήσεως

7) Αγγείον μελαμβαφές με μικρόν λαιμόν

8) Μικρά πυξίς άνευ πώματος

9) Λύχνος μονόμυξος

10) Οινοχοή ολίγον αποκεκρουμένη

11) Οινοχόη έχουσα αποκεκρουμένον μέγα μέρος των χειλέων

12) Οινοχόη ακεραία

13) Αγγείον μελαμβαφές

14) Μόνωτον μελαμβαφές αγγείον

15) Πελίκη ακεραία ερυθρόμορφος

16) Μακρόλαιμον , αλλ’ άωτον σφαιρικόν αγγείον

17) Μελαμβαφές ληκύθιον ακέραιον

18) Όλπη μετά λαβής

19) Αμφορίσκος

· Μετάλλινα :

1) Αγαλμάτιον Δήμητρος κρατούσης σκήπτρον

2) Περόνη έχουσα στρογγυλήν κεφαλήν

3) Κοίλη ψήφος σφυρηλατημένου χαλκίνου ελάσματος

4) Κυκλική βάσις ποδός σκεύους

5) Οκτώ μικρά στρογγυλά εξ ελάσματος χαλκού αντικείμενα ποικίλης διαμέτρου.Υ.Γ.1. ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΜΑΙ .ΚΑΤΕΓΡΑΨΑ ΟΤΙ ΕΙΔΑ.

2.ΕΠΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΛΕΕΙ ΑΥΤΑ ΧΑΘΗΚΑΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΠΑΛΙ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ (ΙΣΩΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ) ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου